Senior Fundraising Manager*ka

Freelancer, Full or part-time · Czechia Remote, Czech Republic (Prague)

Role Summary
Hledáme nového kolegu nebo kolegyni, který*á bude mít na starosti získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů. Máš skvělé komunikační dovednosti, baví tě budovat a pečovat o vztahy, dokážeš porozumět potřebám a požadavkům našich dárců*kyň a institucionálních podporovatelů, ale také navrhovat vhodná řešení? Dej nám o sobě vědět.
Job Details
 • Umístění: Praha nebo dálkově (Česká republika)

 • Hodiny: 80-160 hodin měsíčně

 • Zodpovídá: Co-Director, ProVeg Czechia

Responsibilities
 • Vyvinutí vlastní strategie a její implementace k získání významných příjmů od hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů:

  • akvizice hlavních a firemních dárců prostřednictvím osobních schůzek;

  • aktivní vyhledávání a řízení grantových výzev, projektů a žádostí o granty a dotace;

  • vypracování plánu získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň, který je v souladu s cíli organizace a obsahuje strategie pro identifikaci dárců*kyň, oslovování a péče o stávající dárce*kyně;

  • průběžné hodnocení a zdokonalování strategií získávání finančních darů na základě trendů dárců*kyň, analýzy trhu a osvědčených postupů v péči o hlavní dárce*kyně;

  • zpracování fundraisingové strategie ve spolupráci s vedením organizace. 

 • Budování a řízení portfolia individuálních hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů:

  • identifikace a prioritizace potenciálních hlavních dárců*kyň prostřednictvím průzkumu sítí a příležitostí k zapojení;

  • navázání a péče o vztahy s jednotlivými osobami s vysokým čistým jměním prostřednictvím personalizované komunikace, setkání, akcí a dalších možností kontaktu;

  • zajištění vynikající péče o hlavní dárce*kyně poskytnutím včasných a významných aktualizací o dopadu jejich příspěvku;.

  • implementace strategií uznání, jako jsou personalizované dopisy s poděkováním, události na počest dárců*kyň a exkluzivní příležitosti k zapojení, s cílem vyjádřit vděk a rozvíjet dlouhodobé vztahy.

 • Zodpovědnost za organizaci událostí a schůzek za účelem dosažení našich cílů ve sběru finančních prostředků od individuálních/skupinových dárců*kyň.

 • Účast na prezentačních a společenských akcích:

  • plánování a realizace exkluzivních událostí, setkání a programů na uznání dárců*kyňs cílem prohloubení vztahů;

  • zastupování organizace na networkingových akcích, konferencích a setkáních zaměřených na dárce*kyně s cílem rozšířit dárcovskou základnu a posílit partnerství v rámci filantropické komunity.

 • Tvorba kampaní ve spolupráci s PR a prezentování organizace:

  • úzká spolupráce s komunikačním týmem na přípravě prezentačních materiálů a sdělení, zajištění konzistence v brandingu a vyprávění příběhů ve všech komunikacích s dárci*kyněmi;

  • spolupráce s manažerkami projektů k získání poutavých informací o výsledcích projektů a úspěšných příbězích pro reportování dárcům*kyním a jejich zapojení;

  • spolupráce na textech, správě webu a přípravě vizuálů pro jednotlivé projekty;

  • vytváření poutavých a přizpůsobených návrhů, výkladů a prezentací, které artikulují misi organizace, dopady a finanční potřeby přizpůsobené individuálním zájmům a preferencím dárců*kyň;

 • Správa dat a reportování:

  • udržování přesných a aktualizovaných záznamů o dárcích*kyních v databázi CRM, sledování interakcí, preferencí a historie příspěvků;

  • pravidelné generování reportů a analýz o aktivitách získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň, poskytování informací o metrikách angažovanosti dárců*kyň, pokroku ve sbírání finančních prostředků a oblastech pro zlepšení, které budou sloužit k podpoře rozhodování.

Qualifications
 • schopnost aktivního naslouchání a pochopení potřeb hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů;

 • výborné komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování a přesvědčivý projev;

 • minimálně 2 roky zkušeností v oblasti fundraisingu;

 • aktivní znalost anglického jazyka;

 • silné organizační a vyjednávací schopnosti a schopnost plánovat a koordinovat více úkolů současně;

 • chuť rozvíjet své znalosti a dovednosti, učit se a růst;

 • schopnost pracovat samostatně;

 • pracovat s nástroji jako jsou Wrike a Slack, (pokud jsi s nimi ještě nepracoval*a, tak ti vše ukážeme a naučíme);

 • ztotožnit se s naší vizí a misí.

Benefits of working with us
 • práci na 20-40 hodin týdně;

 • odpovědnou a důležitou práci v organizaci se silnou vizí (chceme nahradit 50 % živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými potravinami do roku 2040) #50by40;

 • prostor pro seberealizaci a kreativitu;

 • inkluzivní pracovní tým;

 • home office;

 • vzdělávací a další benefity;

 • adekvátní fixní finanční odměnu.

When?

Uzávěrka přihlášek: do obsazení pozice

Further information

Dočetl*a jsi až sem a máš zájem? Pak vyplň tento formulář a přihlas se tak do výběrového řízení. Výběrové řízení nemá určený termín uzavření přijímání přihlášek. Ty budeme průběžně posuzovat a vybrané zájemce*kyně jako první pozveme na online pohovor. Nástup je možný po uzavření výběrového řízení ihned.

Výběrové řízení má 2-3 kola:

 1. Pohovor se spoluředitelkou ProVeg Česko

 2. Vypracování dvou úkolů a následná prezentace jednoho z nich

 3. Případný dodatečný pohovor s dalšími členy*kami týmu ProVeg Česko


V rámci procesu přihlášky byste nám mohli poskytnout odpovědi o délce 200-300 slov na každou z následujících otázek:

 1. Můžete uvést příklad situace, kdy jste museli kreativně přemýšlet, abyste získali významný dar? Jak velký dar se vám podařilo získat?

 2. Jaké jsou podle vás nejúčinnější taktiky pro rozvíjení dlouhodobých a úspěšných vztahů s hlavními dárci?

 3. Dokážete nám vyprávět o situaci, kdy jste museli řešit obtížný vztah s hlavním dárcem? Jak se vám podařilo úspěšně řídit tento vztah?


About us

ProVeg International is a food awareness organisation working to transform the global food system by replacing 50% of animal products globally with plant-based and cultivated foods by 2040.

ProVeg engages with all relevant stakeholders to create a food system where everyone chooses delicious and healthy food that is good for all humans, animals, and our planet.


ProVeg has received the United Nations’ Momentum for Change Award and works closely with key UN food and environment agencies. 


ProVeg creates global impact, with offices in 12 countries across four continents and more than 200 employees. 


Data Protection Information for Applicants
More information about the processing of your personal data during your application at ProVeg e.V. can be found here in German and English. If you are applying at ProVeg INT, more Information can be found here, available in German and English.
Your application
We are happy about your interest in ProVeg. Please send us your application using the following form:
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.